amning

AMNING – de fire hovedbudskaber 

Når du skal forberede dig til en ammeopstart og et ammeforløb, anbefaler vi, at du får kendskab til amningens fire vigtige H’er:
🔵 Hud mod hud
🔵 Hyppig amning
🔵 Hav det godt imens
🔵 Hjælp hinanden

Herunder kan du blive klogere på, hvad hyppig amning vil sige ⬇️
I dag er anbefalingen, at du ammer efter dit barns behov og især i de første dage er det rigtig godt med fri adgang til brystet. Sammen med anbefalingen om hud mod hud, bliver det også nemmere for dig/Jer at afkode barnets signaler og tegn på sult, når I ligger hud mod hud og lader mælkebaren være åben døgnet rundt 😉

Gode huskeråd:
🔹 fri adgang til brystet
🔹 amning efter barnets behov
🔹 minimum 8 gange i døgnet